dr. sc. Dipl. ing. Jere Veža

Viši stručni suradnik
Tel: 021 408 041
email: veza@izor.hr

Područje rada: Suradnja na projektu Okvirne direktive o vodama u području priobalnih i prijelaznih voda Republike Hrvatske, terenska istraživanja, analiza uzoraka

Skip to content