Registar ugovora 2016.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 1.1.2016. DO 31.12.2016. GODINE

Red br.

Predmet ugovora

Evidencijski broj nabave i broj objave

Vrsta provedenog postupka javne nabave

Iznos sklopljenog Ugovora ili OS (uključujući ugovor o JN temeljem OS)

Datum sklapanja

Rok na koji je sklopljen

Naziv ponuditelja s kojim je ugovor sklopljen

Konačni datum izvršenja ugovora (isporuka robe, usluga i izvođenja radova)

Konačno isplaćeni iznos temeljem ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a)

Obrazloženje za prekoračenje isplaćenog iznosa

1.

Nabava kemikalija za znanstveno istraživače laboratorije

MV 3/15

2015/S 002-0037588 od 4.12.2015.

Otvoreni

Sukcesivno prema ponudi odabranog ponuditelja za troškovnike I, II, V, IX i X

16.05.2016.

1 godina

KEFO d.o.o. Sisak, Nikole Tesle 10

Nabava kemikalija za znanstveno istraživače laboratorije

MV 3/15

2015/S 002-0037588 od 4.12.2015

Otvoreni

Sukcesivno prema ponudi odabranog ponuditelja za troškovnik VI

23.05.2016.

1 godina

MEDICAL INTERTRADE d.o.o., Sveta Nedjelja, Dr.F.Tuđmana 3

2.

Nabava protočnog citometra

MV 1/16

Otvoreni

398.671,88 kn

16.12.2016.

HEBE d.o.o. Bukovčeva 2, Split

318.937,50 kn

Skip to content