Održan sastanak u sklopu projekta ESAmar

U sklopu HRZZ projekta “Istraživanje ekološki osjetljivih područja komercijalno značajnih morskih organizama s naglaskom na rast i razvoj i zaštitu najmlađih razvojnih stadija” (ESAmar), 03. lipnja 2022. održan je službeni sastanak sa svim zainteresiranim dionicima. Sastanku su nazočili, osim članova istraživačkog tima ESAmar, i predstavnici Uprave za ribarstvo, kolege sa Sveučilišta u Splitu, ribari, kao i ostali zainteresirani znanstvenici. Tijekom sastanka prezentirani su znanstveni rezultati prikupljeni u sklopu ovog istraživačkog projekta. Sami rezultati su komentirani među prisutnima te smo se osvrnuli i na potencijalne prijedloge mjera, koje bi proizašle iz ovog istraživanja.

Ovu prigodu smo iskoristili za promociju projekta Interreg IT-HR ITACA (Innovative Tools to Increase Competitiveness and sustainability of small pelagic fisheries) na kojemu je Institut jedan od partnera.

Skip to content