Akustični čuvar školjkaša – Shell guardian

2011. Akustični čuvar školjkaša – Shell guardian. Programa provjere inovativnog koncepta, Poslovno-inovacijski centar Hrvatske (BICRO).

Skip to content