Analiza podataka o ribolovnim aktivnostima tunolovaca plivaričara i njihove učinkovitosti u lovu plavoperajne tune u Jadranskome moru

2011-2012: Analiza podataka o ribolovnim aktivnostima tunolovaca plivaričara i njihove učinkovitosti u lovu plavoperajne tune u Jadranskome moru; Financirano od Hrvatskog ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva.

Skip to content