Atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer AS 800)

Atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer AS 800) služi za određivanje koncentracije teških metala u sedimentu i organizmima

Skip to content