Biheviorizam i fenotipska obilježja prebjega (BI-FEN) iz akvakulture kod vrsta od interesa za športsko – rekreacijski ribolov duž istočne obale Jadrana

2016. Biheviorizam i fenotipska obilježja prebjega (BI-FEN) iz akvakulture kod vrsta od interesa za športsko – rekreacijski ribolov duž istočne obale Jadrana. Financiran od Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru.

Skip to content