Projekt CAAT

Program: Europski strukturni i investicijski fondovi 2014.-2020. Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA.
Naziv projekta: CAAT (Eng. Coastal Autopurification Assessment Technology) Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda
Broj ugovora: KK.01.1.1.04.0064
Akronim: CAAT
Trajanje projekta: 20.12.2019. – 20.12.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 7.156.744,99 HRK
Iznos EU sredstava: 6.034.318,11 HRK

Institut za oceanografiju i ribarstvo sudjeluje u projektu CAAT (Eng. Coastal Autopurification Assessment Technology) Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda. Ukupno 4 organizacije iz Splita međusobno surađuju na projektu pod vodstvom Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu (FGAG).

Projekt CAAT će primjenom fundamentalnih znanstvenih istraživanja iz područja oceanografskog i atmosferskog modeliranja, te fizikalnih procesa toka i pronosa zagađenja u vodnim resursima razvijati inovativna rješenja za prognozu utjecaja zagađenja na priobalne vode.

CAAT ima za svrhu ponuditi inovativna tehnološka rješenja procjene stanja kvalitete i sposobnosti autopurifikacije priobalnih voda utemeljena na odrađenim fundamentalnim istraživanjima, a koja imaju potencijal široke primjene kod javnih i privatnih korisnika. Razvijena metodologija bit će korištena za projekcije potencijalnih klimatskih promjena koje mogu značajno utjecati na održivi razvoj obalnog područja čime se direktno veže na tematiku ciljeva održivog razvoja (engl. sustainable development goals – SDG) prema Agendi 2020 (SDG11: „Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable“ i SDG13: „Take urgent action to combat climate change and its impacts“). Alat koji bi omogućio održivo planiranje razvoja, te indirektno pomagao primjeni prakse održivog turizma (u funkciji autopurifikacijskih kapaciteta priobalja) doprinosi SDG12 („Ensure sustainable consumption and production patterns“).

Uz neophodnu inventuru različitih izvora zagađenja na pripadajućem slivu rijeka i obalnom području, projekt će razvijati nove tehnologije monitoringa različitih indikatora kvalitete voda te predložiti inovativnu automatizaciju mjernih procesa. U sklopu elementa za razvoj tehnologije monitoringa, planira se testiranje novih senzora za mjerenje različitih parametara kvalitete priobalnih voda. Predviđena mjerenja će osim validacije modelskog pristupa također ponuditi rješenje za sustav kratkoročnog mjerenja određenih indikatora kvalitete priobalnih voda. Navedene planirane inovacije na polju senzora i sustava mjerenja doprinose cilju 9 održivog razvoja (SDG9: „Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation“) na način da omoguće frugalnu infrastrukturu za monitoring, čime isti postaje dostupniji i rašireniji. Prezentirani inovativni pristup procjeni autopurifikacijske sposobnosti akvatorija će pomoći i relevantnim institucijama na lokalnoj i regionalnoj razini zaduženima prilikom primjene Okvirne Direktive o Vodama (ODV) i Okvirne direktive o morskoj strategiji („Marine Strategy Framework Directive“), kao i općih smjernica strategije „Blue growth“.

 

PROJEKTNI PARTNERI:

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu – vodeći partner
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
Institut za oceanografiju i ribarstvo
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

 

Web stranica projekta CAAT:

http://caat-project.com/

Kontakt osoba u Institutu za oceanografiju i ribarstvo:

hrvoje.mihanovic@izor.hr

 

Skip to content