• Kreće HRZZ projekt o strnim bentoskim vrstama

  Od 15.01.2019. službeno kreće znanstveni projekt o stranim bentoskim vrstama. Uskoro više!

 • Spatio-temporal variability of meiofauna community structure in abandoned salina of Velike soline and adjacent area (Mediterranean, Adriatic sea)

  Cvitković, I., A. Travizi, M. Despalatović, I. Grubelić, D. Bogner, V. Nikolić, A. Žuljević, B. Antolić. 2011. Spatio-temporal variability of meiofauna community structure in abandoned salina of Velike soline and adjacent area (Mediterranean, Adriatic sea). Fresenius environmental bulletin, 20 (3): 645-655.

 • Tražimo Crnokrugog zekana

  Crnokrugi zekan Aplysia dactylomela, biljojedni je puž golać znanstvenog imena Aplysia dactylomela. Zavičajna je vrsta tropskih i umjereno toplih mora, ali ne i Sredozemnog mora. Prvi nalaz puža u Sredozemlju je bio 2002. godine u podmorju Lampeduze, a do danas je pronađen uz obale Sicilije, Kalabrije, Tarantskog zaljeva, Cipra, Turske, Grčke i Izraela. U Jadranu […]

 • Blitvenica i Jabuka

  Premda bi morski biolozi rekli da biološku raznolikost Jadrana dobro poznaju, ipak se s vremena na vrijeme iznenade. Nas je tako prije nekoliko godina iznenadila raznolikost koju smo zatekli uz otočić koji se nikad ranije nije istraživao – Blitvenicu. Iznenađenje je preraslo u oduševljenje! Blitvenica je, uz otočić Jabuku i pličinu Jabuke, hot-spot područje biološke […]

 • Implementacija Okvirne direktive o morskoj strategiji Europske unije (ODMS)

  Laboratorij je 2017. godine bio uključen u Deskriptor 2 (Strane vrste) u okviru ODMS. Zadatak je bio praćenje stanja na odabranim lokalitetima koji predstavljaju mjesta za koja je poznata prisutnost invazivnih vrsta, npr. Stari Grad na otoku Hvaru (alga Caulerpa taxifolia) te otok Vis (rak Percnon gibbesi) i hot-spot područja unosa stranih vrsta, npr. Kaštelanski […]

 • Implementacija Okvirne direktive o vodama (ODV)

  Laboratorij u okviru ovog projekta procjenjuje ekološko stanja vodnih tijela na osnovi bioloških elemenata kakvoće, makroalge i morske cvjetnice u priobalnim i prijelaznim vodama. Za praćenje stanja u prijelaznim vodama primjenjuje se indeks CYMOX na cvjetnicama Cymodocea nodosa i Zostera nolteii. Ekološko stanje priobalnih voda se prati korištenjem indeksa POMI, koji se primjenjuje na cvjetnici […]

 • SoleMon (FAO AdriaMed)

  Znanstvenici Laboratorija u okviru ovog projekta istražuju kvalitativno-kvantitativni sastav bentoskih beskralješnjake u prilovu te utjecaj ribolovnog alata (rapido) na zajednice morskog dna.

 • MEDITS (EU)

  Sudjelovanje u projektima kojih Laboratorij nije nositelj: MEDITS (EU) Znanstvenici Laboratorija u okviru projekta MEDITS projekta istražuju kvalitativno-kvantitativni sastav bentoskih beskralješnjaka u prilovu te utjecaj ribolova na zajednice morskog dna.

 • Distribution of echinoderms on continental shelf in open waters of the northern and middle Adriaitic Sea

  Despalatović,M., I.Grubelić, C.Piccinetti, I.Cvitković, B.Antolić, A.Žuljević , V.Nikolić. 2009. Distribution of echinoderms on continental shelf in open waters of the northern and middle Adriaitic Sea. J.Mar.Biol.Ass.U.K., 89 (3): 585-591.

 • Invasive alga Caulerpa racemosa var. cylindracea makes a strong impact on the Mediterranean sponge Sarcotragus spinosulus

  Žuljević, A., T. Thibaut, Thierry, M. Despalatović, J.-M. Cottalorda, V. Nikolić, I. Cvitković, B. Antolić. 2011. Invasive alga Caulerpa racemosa var. cylindracea makes a strong impact on the Mediterranean sponge Sarcotragus spinosulus. Biological invasions, 13 (10): 2303-2308.

Skip to content