• Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – drugi izbor u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša; na radno mjesto I. vrste […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u području prirodnih znanosti, polje biologije za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine, s punim […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik – drugi izbor u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov; na radno mjesto I. vrste – znanstveni […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje   NATJEČAJ   za zapošljavanje u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u području tehničke znanosti, polje računarstvo, u Informatičkoj službi – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.   Pristupnici trebaju ispunjavati […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje 1. na radno mjesto I. vrste – znanstveni savjetnik u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, dva (2) izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju, gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima; 2. u suradničko zvanje i […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje   NATJEČAJ   za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju. Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na 1.radno mjesto položaj III. vrste- voditelj (šef) odsjeka za administrativne poslove, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom; 2.radno mjesto III. vrste- voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom; 3.radno mjesto III. vrste- administrativni referent u Knjižnici i […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje suradnika u zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u području prirodnih znanosti, polju biologije, za rad na projektu „HIDROLAB – Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava (KK.01.1.1.04.0053)“, koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, jedan (1) […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto položaj III. vrste- voditelj radionice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Odsjeku za pravne, kadrovske i administrativne poslove. Pristupnici za radno mjesto trebaju imati stečenu srednju stručnu spremu tehničke struke, vozačku dozvolu B kategorije, te poznavati […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologije, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša. Pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati uvjete propisane […]

Skip to content