• Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologije, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov; na radno mjesto III. vrste- tehnički suradnik (za […]

 • Natječaj

  Upravno vijeće Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje i objavljuje Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Instituta za oceanografiju i ribarstvo Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine. Za ravnatelja/icu Instituta može biti imenovana osoba koja, pored uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona, ispunjava i sljedeće uvjete: –da je izabrana […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju biologije za rad na projektu UIP-2020-02-3249 Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo- nitzschia u obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na […]

 • Natječaj

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ   za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju, gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima.   Pristupnici trebaju […]

 • Poništenje natječaja i natječaj

  INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, objavljuje   PONIŠTENJE NATJEČAJA za zapošljavanje na radno mjesto II. vrste – Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – Glavni knjigovođa – bilancista – objavljenog u Narodnim novinama br. 111 od 14.10.2020.   NATJEČAJ   za zapošljavanje   na radno mjesto II. vrste […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje N A T J E Č A J za zapošljavanje na radno mjesto II. vrste – Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – Glavni knjigovođa – bilancista, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.   Uvjeti: VŠS stečena sukladno […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje   NATJEČAJ   za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za fiziku mora; u stručno zvanje i na radno mjesto […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje -u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, s punim radnim vremenom. Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto položaj I. vrste – Rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi- Šef financijske službe – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Uvjeti: VSS stečena sukladno ranije važećim propisima, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni […]

 • NATJEČAJ za zapošljavanje

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje -doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne prirodne znanosti za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od četiri (4) […]

Skip to content