CHANGE WE CARE

Program: INTERREG Italija Hrvatska – Standardni projekt
Naziv projekta: Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Adriatic Response
Akronim: CHANGE WE CARE
Trajanje: 01/01/2019 – 31/12/2021
ERDF: € 2.295.663,00 €
Ukupni budžet: 2.700.780,00 €
Budžet IZOR-a: 309.900,00 €

Institut za oceanografiju i ribarstvo sudjeluje u novom projektu: “CHANGE WE CARE – Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Adriatic Response ”. Ukupno 11 organizacija iz Hrvatske i Italije međusobno surađuju na projektu pod vodstvom Instituta za znanosti o moru talijanskog Nacionalnog vijeća za znanost (CNR-ISMAR).

Projekt istražuje klimatske rizike s kojima se suočavaju priobalna i tranzicijska područja koja pridonose boljem razumijevanju utjecaja klimatske varijabilnosti promjene na vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima koji utječu na područje suradnje.

Glavni je cilj pružanje integriranog pristupa, zasnovanog na ekosustavu i mogućnosti zajedničkog planiranja za različite probleme povezane s klimatskim promjenama, zajedno s mjerama prilagodbe za osjetljiva područja s dionicima, koje bi im mogle najbolje koristiti. U tijeku su mjere prilagodbe za suradnju s lokalnim vlastima i razgovarat će se s drugim dionicima.. Projekt također ima za cilj definiranje paradigme za prijenos uspješnih metoda analiza, razvoj i provedba mjera prilagodbe iz pilot lokacija drugim sustavima koji se suočavaju sa sličnim problemima na prekograničnoj razini, usklađivanjem procedura i standarda podataka te premošćivanje nedostataka znanja za krajnje korisnike.

U tu svrhu razmotrit će se skup od pet obalnih sustava kako bi se obuhvatila široka varijabilnost mogućih geomorfoloških i ekoloških postavki i prijetnje koje određuju ranjivost obale u području suradnje. Svako pilot mjesto će biti čvrsto uokvireno unutar fizičke karakterizacije modificiranog CC-a, bazena Jadranskog mora, uzimajući u obzir međupovezanosti koje određuju postupci u većim razmjerima, kao što su porast razine mora, trenutna cirkulacija i ciklogeneza.

Projekt je započeo 1. siječnja 2019. godine i provoditi će se kroz narednih 30 mjeseci. Tijekom prvog kick-off sastanaka koji je održan 16-17 travnja u Veneciji, kroz posebne radne grupe, sudionici su raspravljali o glavnim ciljevima projekta i sljedećim aktivnostima (sastanci, radionice, studijama pojedinih slučajeva, edukativnim materijalima, itd.).

PROJEKTNI PARTNERI:

National Research Council, Institute of Marine Sciences – CNR ISMAR – Vodeći partner (Italija)
Emilia-Romagna Region (Italija)
Friuli Venezia Giulia Autonomous Region (Italija)
Veneto Region (Italija)
Institut za oceanografiju i ribarstvo (Hrvatska)
Italian National Institute for Environmental Protection and Research – ISPRA (Italija)
Managing Body for Parks and Biodiversity-Po Delta (Italija)
Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (Hrvatska)
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (Hrvatska)
Javna ustanova park prirode Vransko jezero (Hrvatska)
Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet (Hrvatska)

Web stranica projekta CHANGE WE CARE:

https://www.italy-croatia.eu/web/changewecare

Kontakt osobe:
hrvoje.mihanovic@izor.hr
vilibic@izor.hr
mercep@izor.hr

Skip to content