Desetljeće znanosti o oceanima za održivi razvoj (2021.- 2030.)

Oceani i mora pokrivaju oko 70 % Zemljine površine i sadrže 97 % ukupnih zaliha vode. Izvori su hrane i energije, otpuštaju 50% kisika na Zemlji i preuzimaju znatan udio ugljičnog dioksida koji ispuštamo, reguliraju klimu na Zemlji pa imaju presudni utjecaj na klimatske promjene. Osim toga, oceani su dom za 80% živih bića na Zemlji, a iako pokrivaju 70% Zemljine površine, trenutno je samo 2% površine svjetskih oceana zaštićeno nekom kategorijom zaštite prirode. Mora i oceani su ključni i za trgovinu i prijevoz robe i dobara pa je odgovorno upravljanje morem i njegovim izvorima temeljno za održivu opstojnost života na Zemlji.

Shvaćajući važnost održivog iskorištavanja i zaštite mora i oceana Opća skupština Ujedinjenih naroda (UN) u New Yorku je 2017. godine proglasila Desetljeće znanosti o oceanima za održivi razvoj (2021.- 2030.) s namjerom mobiliziranja ljudi na čitavoj Zemlji u zaštiti oceana radi provođenja UN-ovog Programa za održivi razvoj do 2030. godine. Cilj je ojačati svijest javnosti o neodgodivoj potrebi za novim istraživanjima i korištenjem postojećih znanstvenih podataka kako bismo razumjeli kumulativne učinke kojima su mora i oceani izloženi.

Opća skupština UN je povjerila koordinaciju pripreme procesa i realizaciju programa Desetljeće znanosti o oceanu Međuvladinoj oceanografskoj komisiji UNESCO-a (Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC UNESCO). IOC komisija je utemeljena 1960. godine (149 država članica) i predstavlja glavnu svjetsku organizaciju koja se bavi morem i morskim okolišem.

U usvojenom Programu do 2030. godine planira se ostvariti zaštita i održivo korištenje oceana navedenim pod rednim brojem 14 od ukupno 17 definiranih ciljeva održivog razvoja. Odluka potvrđuje da je na međunarodnoj razini prepoznata ključna uloga održivog korištenja i očuvanja morskih i obalnih ekosustava i njihove biološke raznolikosti u ostvarivanju programa za novi globalni razvojni okvir do 2030. godine. Upravo je očuvanje vodenog svijeta kao cilja održivog razvoja primarni fokus IOC UNESCO-a u omogućavanju državama članicama, UN-ovim partnerima, znanstvenim organizacijama, privatnom sektoru i civilnom društvu izgradnju znanstvenih i institucionalnih kapaciteta kako bi zajedno sačuvali oceane i mora koji su neophodni za osiguranje opstojnosti života na Zemlji.

Desetljeće znanosti o oceanima pomoći će u mobilizaciji svih čimbenika i povećanje ulaganja u prioritetna područja u kojima je nužno žurno provođenje potrebitih mjera.

Skip to content