Djelatnosti

Institut za oceanografiju i ribarstvo je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi istraživanjem mora. Od samog utemeljenja znanstvena djelatnost Instituta je izrazito multidisciplinarna, budući da su njom obuhvaćena gotovo sva područja istraživanja mora. Institut provodi veoma kompleksna istraživanja iz područja biološke, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije, te ribarstvene biologije i marikulture.

Osnovno usmjerenje u radu Instituta predstavljaju temeljna znanstvena istraživanja, koja se najvećim dijelom provode kroz znanstvene projekte trajne istraživačke djelatnosti financirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Cilj ovih istraživanja je proširenje spoznaja o strukturi različitih biljnih i životinjskih populacija u Jadranu, kao i njihovom odnosu prema raznim abiotskim i biotskim čimbenicima važnim za uravnoteženost jadranskog ekosustava, te definiranje međuovisnosti obala–otvoreno more, kako bi se prepoznale moguće promjene nastale uslijed klimatskih i antropogenih čimbenika. Također se istražuju mehanizmi temeljnog djelovanja dinamike populacija, biologije i ekologije morskih organizama, poglavito gospodarstveno najvažnijih ribljih vrsta i jestivih beskralježnjaka (rakovi i glavonošci), u cilju da se odredi biološki prihvatljiva razina njihova iskorištavanja.


Osim temeljnih znanstvenih istraživanja Institut za oceanografiju i ribarstvo provodi i brojna primijenjena istraživanja za potrebe očuvanja okoliša, marikulture i gospodarstva općenito, putem kojih velik dio znanstvenih spoznaja i rezultata nalazi svoju praktičnu primjenu i u praksi.

Jedan dio aktivnosti Instituta je posvećen i pedagoškoj aktivnosti, jer je Institutu povjereno organiziranje i izvođenje nastave na Centru za studije mora Sveučilišta u Splitu. Institut je također u suradnji sa Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Dubrovniku osnovao i organizirao doktorski studij Primijenjene znanosti o moru, kao i doktorski studij Oceanologija sa Sveučilištem u Zagrebu i Institutom Ruđer Bošković. U okviru ove djelatnosti, Institut je u suradnji s vladom Kraljevine Nizozemske tijekom deset godina redovito održavao međunarodni tečaj iz ribarstvenih znanosti, što je nažalost prekinuto početkom rata 1991. godine.

Veoma značajna aktivnost je i izdavačka djelatnost Instituta , jer od 1932. godine Institut izdaje znanstveni časopis “ACTA ADRIATICA” preko kojeg ostvaruje razmjenu sa oko 350 domaćih i inozemnih znanstvenih izdavača.

Međunarodna suradnja Instituta razvijena je na raznim osnovama. Ova je aktivnost bila izuzetno značajna od samog osnutka Instituta, tako da su suradnici Instituta veoma aktivno sudjelovali u radu i organiziranju mnogih međunarodnih organizacija, komisija i programa za istraživanje mora, poglavito u okviru Mediterana, gdje je Institut imao i još uvijek ima veoma značajnu ulogu (CIESMM -Međunarodna komisija za znanstveno istraživanje Mediterana, GFCM-Generalni savjet za ribarstvo Mediterana, EU-MEDITS, IOC-Međuvladina oceanografska komisija, WMO-Svjetska meteorološka organizacija, WHO-Svjetska zdravstvena organizacija, OECD-Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, UNEP-Program Ujedinjenih naroda za okoliš). U okviru projekta FAO-ADRIAMED Institut je imenovan za «focal point» instituciju na razini svih zemalja istočne strane Jadrana, a od strane Hrvatske je imenovan odgovornom institucijom za suradnju s IOC-om.
U proteklih sedamdesetak godina najveći se dio međunarodne suradnje odvijao putem bilateralne suradnje (Italija, Francuska, SAD, Njemačka, Velika Britanija), dok se zadnjih godina sve veći dio međunarodne suradnje odvija kroz razne multidisciplinarne projekte EU, posebice kroz projekte na regionalnoj osnovi.

 

Skip to content