Projekt BALMAS

BALMAS
Balastne vode su prepoznate kao vektor prijenosa i širenja štetnih organizama i patogena u morskom ekosustavu, te je u okviru Međunarodne konvencije postavljen niz pravila o nadzoru i upravljanju brodskih balastnih voda i sedimenata , 2004 ( BWM Konvencije). BWM Konvencija postavlja svjetske standarde u upravljanju balastnim vodama, ali uzima u obzir regionalne i lokalne specifičnosti u cilju učinkovite provedbe.
Jadranske zemlje su prepoznale složenost i važnost problema balastnih voda (BW) i uočile da je ključna prepreka nedostatak podataka ( npr.prisutnost i invazivnosti HAOP u jadranskim lukama, ukrcavanje i iskrcavanje BW, odlaganje sedimenta , kemijsko zagađenje s BW ) i znanje ( npr. procjena nultog stanja u lukama i monitoring, uzorkovanje BW za kontrolu usklađenosti s propisanim smjernicama, procjena rizika, kako se nositi s brodovima koji nisu usklađeni s Konvencijom, sustav ranog upozoravanja , učinkovitosti BWM sustava i mjera) kako bi se omogućila provedba zahtjeva BWM Konvencije u jadranskim zemljama kroz zajednički BWM plan i pružila podrška nadležnim organima za brže i učinkovitije donošenje odluka (DSS). Projekt BALMAS integrira sve potrebne aktivnosti kako bi se omogućila dugotrajna, ekološki učinkovita, i financijski održiva provedba BWM mjera na Jadranu.

http://www.balmas.eu/

 

IPA Adriatic CBC program

Prekogranična suradnja programa IPA Adriatic je rezultat zajednički programiranog rada u državama koje sudjeluju u procesu suradnje na jadranskom području. Program crpi svoju snagu i odlučnost iz velikog iskustva stečenog tijekom prethodnog Programskog razdoblja te donosi konkretne rezultate iz studija i analiza financiranih u prošlosti.

http://www.adriaticipacbc.org/

 

Skip to content