Projekt DeFishGear

Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji
DeFishGear projekt

 

Trajanje projekta
1. studenog 2013. – 31. ožujka 2016.

Opis projekta
Projekt IPA Adriatic CBC programa 2007 – 2013 pod nazivom “Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji“ – (engl. „Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region), (skraćenica projekta: DeFishGear) se bavi širim kontekstom problematike morskog otpada i u konačnici bi trebao rezultirati strateškom procjenom na regionalnoj razini.

Morski otpad (svaki postojan, proizveden ili prerađen čvrsti materijal bačen ili napušten u morskom i priobalnom okolišu) predstavlja veliku prijetnju za život u moru i ekosustav kao i za ljude i njihov život. Morski otpad je kompleksan i slojevit problem s utjecajima na okoliš, ekonomiju, sigurnost, zdravlje i kulturu. Morski otpad ne poznaje granice i predstavlja stalan problem koji se širi izvan granica od izvora onečišćenja. Koordinirana i multisektorska akcija je ključ u borbi protiv morskog otpada.

Aktivnosti DeFishGear projekta provodi multidisciplinarni tim uključujući akademsku zajednicu, istraživačke institute, nacionalne i lokalne vlasti i nevladine udruge iz svih sedam zemalja Jadranskog mora, jačanjem suradnje i poticanjem zajedničkih i usklađenih akcija za Jadran bez otpada.

Na kraju projekta, Jadran će imati prvu procjenu onečišćenja na temelju podataka u pilot područjima, bolje znanje o zagađenju mikroplastikom i njenim učincima na morske organizme i pilot aktivnosti u koje će se nastaviti u cilju smanjenja morskog otpada nakon što projekt završi.

 

Glavni ciljevi

  • Obaviti sveobuhvatnu procjenu stanja (količina, sastav, utjecaji) morskog otpada (makro i mikro otpad) u Jadranu kroz usklađene i koordinirane aktivnosti monitoringa;
  • Izrada preporuka baziranih na znanstvenim dokazima i znanju kako bi se zadovoljili regionalni i nacionalni ciljevi u vezi morskog otpada (Marine Strategy Framework Directive, Regional Action Plan on Marine Litter Management in the Mediterranean, Ecosystem Approach, etc.);
  • Uspostava regionalne mreže stručnjaka za morski otpad;
  • Razvoj kapaciteta za usklađeno praćenje morskog otpada kroz pojačanu razmjenu iskustava i tehnika;
  • Uspostava sistema za prikupljanje i reciklažu napuštene ribarske opreme i provedba ‘fishing for litter’ aktivnosti na ekološki prihvatljiv način;
  • Ciljano podizanje svijesti za ribare, donosioce odluka, obrazovnu zajednicu i druge o utjecaju morskog otpada i vrstama akcija za učinkovito rješavanje ovog problema.

 

Glavni rezultati

  • Unaprijeđeno znanje o pojavi, količini, izvoru i utjecajima (uključujući socio-ekonomske utjecaje) svih tipova morskog otpada u Jadranu, uključujući i mikroplastiku
  • Usklađene aktivnosti monitoringa morskog otpada u Jadranu i pojačana suradnja kao temelj za buduće aktivnosti
  • Ojačati povezanost znanosti i politike u vezi morskog otpada
  • Zajednički, koordinirani i / ili komplementarni programi za upravljanje ljudskim djelatnosti koje stvaraju otpad u Jadranskom moru, i ojačati provedbu relevantnih političkih propisa (MSFD, ICZM, ECAP, MSP, itd.) na regionalnoj razini

U Hrvatskoj projekt provodi Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, dok je projektni partner javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Područje rada uključuje administrativno područje projektnih partnera odnosno Splitsko – dalmatinsku županiju.

http://www.defishgear.net/index.php
https://www.facebook.com/defishgear?fref=ts

 

Skip to content