WP4

Procjena morskog otpada

CILJEVI

– Pružiti sveobuhvatnu, cjelovitu i transparentnu karakterizaciju i analizu problema morskog otpada (uključujući i socio-ekonomske aspekte) u Jadranu;

– Stvoriti temelje za donošenje koordiniranog i usklađenog pristupa u pogledu praćenja morskog otpada

– Prepoznati propuste i potrebe kao osnovu za izradu prioriteta djelovanja u smislu učinkovitog rješavanja pitanja morskog otpada te kako bi se osiguralo održivo upravljanje i korištenje obalnog područja

PLANIRANE AKTIVNOSTI

– Definiranje strategije za procjenu i praćenje morskog otpada u Jadranu

– Provođenje sveobuhvatne procjene stanja morskog otpada (količina, sastav, utjecaji) u Jadranu, kroz istraživanja tijekom monitoringa u različitim dijelovima morskog okoliša i socio-ekomomske analize vezane uz posljedice

– Osnivanje regionalne mreže stručnjaka za morski otpad u regiji

– Uspostavljanje baze podataka koji se odnose na morski otpad

– Jačanje kapaciteta za praćenje morskog otpada kroz usklađenu razmjenu iskustava, tehnika i rješenja

– Ostvarivanje sinergije s drugim inicijativama ili projektima u regiji te nadogradnja postojećeg znanja

Skip to content