WP6

Odbačeni ribolovni alati

WP 6

Glavni cilj ovog radnog paketa je smanjiti onečišćenje mora u obalnim područjima jadranskog mora kroz uključivanje ribara i drugih interesnih skupina u predviđene aktivnosti. Ovaj cilj će biti postignut postavljanjem sustava za prikupljanje i recikliranjem odbačene ribolovne opreme. Osim toga, prikupljanje plutajućeg otpada i otpada sa morskog dna, uključujući takozvane „ghost nets“ provoditi će se u suradnji sa ribarima. Inicijativa ne uključuje samo direktno uklanjanje otpada iz mora već i podizanje svijesti o značaju problema u ribarskom sektoru i među građanima te predstavnicima politike, čime se doprinosi promjeni prakse i kulture. Svaka od ovih aktivnosti dati će važan doprinos u obnavljanju obalnog morskog okoliša kao i u posizanju svijesti, naročito u ribarskom sektoru. Doista, direktna uključenost ribara u aktivnostima prevencije i zaštite okoliša je u stanju promijeniti sustav odnosa između njih i morskog okoliša. Štoviše, ove aktivnosti mogu pozitivno utjecati na političkoj razini u cilju provedbe smjernica za integralno upravljanje obalnim zonama.

PLANIRANE AKTIVNOSTI

– Utvrđivanje zajedničkih sporazuma i kampanja za podizanje svijesti kod ribara

– Pilot akcija 1 :Sakupljanje odbačenih ribolovnih alata u lukama i njihovo recikliranje

– Pilot akcija 2: „Fishing for litter“

– Pilot akcija 3: Sakupljanje „Ghost nets“ u moru

– Razrada protokola za izvršavanje budućeg integralnog upravljanja obalnim zonama

OČEKIVANI REZULTATI

– Smanjene onečišćenja morskim otpadom u obalnim vodama Jadrana

– Postavljanje sustava za prikupljanje i recikliranje odbačenih ribolovnih alata

– Čišćenje mora prikupljanjem plutajućeg morskog otpada kao i otpada sa morskog dna , uključujući i takozvane „ghost nets“

– Razvijanje svijesti unutar sektora ribarstva, među širom javnosti kao i na političkoj razini

– Smjernice za razradu provedbe budućeg integralnog upravljanja obalnim zonama

NEIZRAVNI REZULTATI

– Obnavljanje morskih staništa

Skip to content