SEA-SEARCH

 

 

 

 

 

Vrata za pristup podatcima i informacijama o moru u Europi

  • Europski centri podataka i informacija o moru
  • Europska mreža podataka o moru
  • Projekti i proizvodi o moru
  • Krstarenja istraživačkih brodova
  • Izravan pristup podatcima o moru
  • Nizovi podataka o morskom okolišu
  • Europski istraživački projekti o moru
  • Istraživački projekti o morskom okolišu
  • Naputci i praksa u rukovanju podatcima o moru

Uvod

Namjena ovih web stranica je osiguravanje lakog i učinkovitog pretraživanja izvora oceanografskih podataka i informacija u Europi preko specijalističkih centara koji posjeduju znanje i stručnost u upravljanju podatcima i informacijama o moru.

Ciljevi postojanja «Sea-Search» web starnica

davanje podrške istraživačima, inženjerima i drugim korisnicima oceanografskih i ostalih podataka o moru u pronalaženju i korištenju postojećih izvora podataka,
potičući istraživače da vode računa o značaju i dodanim vrijednostima provjerenih podataka u njihovom istraživačkom radu ili projektima,
podržavajući istraživače na razvijanje vlastitih planova za odgovarajuće rukovanje podatcima u projektima,
opskrbljujući istraživače s informacijama o organizaciji rukovanja stručnim podatcima u Europi
stimuliranje suradnje između istraživača i organizacija koje posjeduju stručnjake za upravljanje podatcima i informacijama o moru

«Sea-Search» okvir

Ključevi uspjeha zajednice istraživačkih projekata i učinkovite podrške ekonomskim aktivnostima u moru su brzina i lakoća s kojom se korisnici mogu poistovjetiti, locirati, pristupiti, razmijeniti i upotrijebiti oceanografske podatke i informacije kao i ostale podatke o moru koji posjeduju odgovarajuću razinu kakvoće.

Rukovanje podatcima i informacijama imaju glavnu ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva. Ono pomaže znanosti na način da omogućava čuvanje znanstvenih podataka za buduću upotrebu pomoću šire zajednice i štoviše omogućuju kombiniranje ovih znanstvenih podataka s drugim raspoloživim podatcima o moru u širokom području primjena.

Postojanje i stalno povećanje velikog broja različitih tipova podataka zahtjeva sustavni pristup u organizaciji, skupljanju i prihvaćanju velikog broja podataka uz obvezatnu upotrebu računalne tehnologije je uvjetovalo da rukovanje podatcima i informacijama postane profesionalna grana i servis. To zahtjeva organiziranje jedinice za rukovanje podatcima, s osobljem stručnim u obradi, provjeri kakvoće, pohrani, stvaranju proizvoda s dodanim vrijednostima i slanje podataka i dodatnih proizvoda u suradnji s znanstvenicima.

Uža suradnja na Europskoj razini je od osnovnog značaja za mnogo učinkovitije rukovanje podatcima i informacijama o moru s obzirom na sve veću potražnju od strane istraživača i ostalog širokog kruga različitih korisnika.

Sea-Search web-stranice, servis i infrastrukturu razvijaju i održavaju 33 različite organizacije-centra u 30 Europskih priobalnih zemalja. Sve organizacije uključene u mrežu imaju veliko iskustvo u rukovanju i proizvodnji različitih dodatnih proizvoda iz podataka i informacija vezanih za morsku okoliš.

Svaki od ovih centara djeluju u pojedinoj zemlji kao nacionalni centar ili povezna institucija za razmjenu podataka i informacija o moru. Oni su središnje institucije u pojedinim zemljama s vezama prema drugim organizacijama, aktivni su u istraživanjima i upravljanju morskog okoliša mora, prate i sagledavaju aktivnosti u istraživanju mora na nacionalnoj razini i tijeku relevantnih podataka.

Svi partneri-organizacije su povezane i podržavaju EuroGOOS i MedGOOS projekte i aktivne su u operacijskoj oceanografiji, Europsku svemirsku agenciju, a aktivne su i u promicanju pristupu i daljnjem korištenju podataka i informacija dobijenih daljinskim istraživanjima (satelitima, zrakoplovima, itd).

Sea-Search incijativa svojevremeno je započela kao EC –MAST program i proširila se u broju institucija i zemalja tako da sada predstavlja sve-Europsku suradničku mrežu za upravljanje oceanografskim podatcima i informacijama. Ova mreža će raditi operativno i usklađeno podržavajući što veću kakvoću, servis i sve sastavnice u upravljanju podatcima i informacijama kako na nacionalnoj tako i na Europskoj razini.

Skip to content