Biologija i ekologija mora

More je značajno bogatstvo za svaku pomorsku zemlju koje može na različite načine pridonijeti njezinom gospodarskom razvoju i prosperitetu te standardu građana. To se može postići iskorištavanjem njegovih živih i neživih bogatstava, uzgojem riba i drugih morskih organizama, turizmom, pomorstvom i sličnim djelatnostima. Neke od navedenih aktivnosti nisu kompatibilne i jedna drugoj mogu štetiti. Zbog toga su za razvoj svake pomorske zemlje potrebni stručnjaci koji će znati na održiv način iskorištavati more i njegovo živo bogatstvo na dobrobit ljudi i morskih ekosustava.. Taj se zadatak može ostvariti kroz sustavno obrazovanje čiji je temeljni cilj razumjeti i objasniti fizičke, kemijske i biološke procese u moru, predvidjeti promjene u njegovim ekosustavima kao odgovor na različite utjecaje te kontrolirano i održivo iskorištavati morska bogatstva.

To se upravo postiže studijem Biologija i ekologija mora na kojem se obrazuju kadrovi za rad na području biološke oceanografije, koja uključuje široki raspon bioloških istraživanja od raznolikosti morskih organizama do njihovog rasprostranjenja, značajki, međusobnog odnosa i interakcija s morskim okolišem. Zbog sve prisutnijeg problema odlaganja velikog broja štetnih i opasnih tvari u more, te neracionalnog korištenja morskih bogatstava, posebna pozornost ovim studijem pridaje zaštiti ugroženih vrsta i ekološki ugroženih područja. Za razumijevanje čitavog niza bioloških procesa u moru, neophodno je dobro poznavanje funkcioniranja cjelokupnog ekosustava mora, zbog čega je potreban izuzetno visoki stupanj multidisciplinarnosti, a što se programom ovog studija postiže.

Studij Biologije i ekologije mora, koji se organizira na Sveučilišnom studijskom centru za studije mora Sveučilišta u Splitu se izvodi kao preddiplomski i diplomski studij.

Skip to content