Morsko ribarstvo

Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost, koje je podložno utjecaju različitih biotskih i abiotskih čimbenika, koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj i za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebito je o njima voditi računa. Ribe i drugi morski organizmi su, kao objekti ribolova, predmet interesa morskog ribarstva. To su obnovljiva bogatstva mora, koja se nerazumnim i neodgovornim iskorištavanjem, prije svega prekomjernim ulovom i ulovom nedoraslih primjeraka, mogu brzo osiromašiti i devastirati. Kako je razvoj ribolova uvjetovan veličinom biomase namijenjene ulovu i dopuštenom razinom njezina iskorištavanja, tako je razvoj marikulture uvjetovan, prije svega, pogodnošću područja za uzgoj ribe i drugih morskih organizama. Stoga je za pravilno i odgovorno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora, razvoj i odvijanje djelatnosti ribolova, uzgoja, očuvanja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama nužno obrazovati kadrove koji su potrebni za uspješno odvijanje djelatnosti morskog ribarstva. Ti se kadrovi školuju na studiju Morsko ribarstvo, koji je jedini studij u nas koji obrazuje visokostručne kadrove za rad na području morskog ribarstva.

Kako morsko ribarstvo, kao teoretska i primjenjena znanstvena disciplina, obuhvaća metode i djelatnost ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama te metode i djelatnost gospodarenja, zaštite i iskorištavanja živih bogatstava mora, to i preddiplomski studij Morsko ribarstvo, koji obrazuje visokostručne kadrove za rad na tom području, obuhvaća problematiku iz biologije mora i ribarstvene biologije, iskorištavanja, gospodarenja i zaštite obnovljivih bogatstava mora, iskorištavanja ribolovnih alata, ribarskih brodova i ribarskih luka, uzgoja ribe i drugih morskih organizama, tehnologije prerade i očuvanja od kvarenja proizvoda mora, prometa ribe i drugih morskih organizama te ekonomike i organizacije morskog ribarstva. Kako su kadrovi koji se školuju na ovom sveučilišnom studiju rijetki ne samo u nas nego i u europskim razmjerima, zasigurno će imati sve zapaženiju ulogu u upravnim tijelima, koji se bave problematikom morskog ribarstva, u gospodarskim i obrtničkim komorama, u inspekcijskim službama na poslovima ribarske inspekcije, te u tvrtkama koje se bave ulovom, uzgojem, preradom i prometom ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja te gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora. Potrebe za tim stručnim kadrovima će doći još više do izražaja organiziranjem obalne straže, ali i pristupanjem naše zemlje Europskoj uniji, jer su studiji koji obrazuju kadrove za potrebe morskog ribarstva rijetki.

Studij Morskog ribarstva, koji se organizira na Sveučilišnom studijskom centru za studije mora Sveučilišta u Splitu se izvodi kao preddiplomski i dipolomski studij.

Skip to content