Nastavne i edukacijske aktivnosti

Budući da je Republika Hrvatska po svom geografskom položaju, ekonomskom potencijalu i mentalitetu okrenuta moru, od iznimne je važnosti obrazovanje mladih generacija kojim se razvija ekološka svijest, ekološko razmišljanje i djelovanje u cilju očuvanja te dragocjene prirodne baštine.

Institut je već 1998. godine zajedno sa Sveučilištem u Splitu osmislio i pokrenuo osnivanje studija pod nazivom Sveučilišni odjel za studij mora i pomorstva, u okviru kojeg su na splitskom Sveučilištu organizirani preddiplomski studiji Morsko ribarstvo i Biologija i ekologija mora. Navedeni studiji imali su za cilj obrazovanje mladih stručnjaka za rad na području biološke oceanografije, problematike ulova, uzgoja i prerade ribe te gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora. Veliki dio nastavnoga procesa odvijao se u laboratorijima u Institutu kao i na tadašnjem institutskom istraživačkom brodu „BIOS“. Od 2011. godine, odlukom Senata Sveučilišta u Splitu, studij prerasta u Sveučilišni odjel za studije mora, koji uspješno i dalje obrazuje stručnjake iz navedenih područja na preddiplomskom studiju Biologija i tehnologija mora te na diplomskim studijima Morsko ribarstvo i Ekologija i zaštita mora (www.more.unist.hr). Znanstvenici Instituta sudjeluju u nastavnom kadru, prenoseći svoja znanja iz područja ribarstva i marikulture, fizičke oceanografije, meteorologije, ekologije mora, bakteriologije mora, ekologije ranih razvojnih stadija riba, ekologije estuarija, ribarstvene hidroakustike i toksičnosti školjkaša. Novi istraživački brod instituta „BIOS DVA“ na raspolaganju je studentima na praktičnoj nastavi iz metodike istraživanja mora.

Uz navedeni studij, potpisivanjem ugovora o poslovnoj suradnji, Institut je postao Nastavna baza sastavnica splitskog Sveučilišta kao što su Kemijsko-tehnološki fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet. Time je omogućena još jača suradnja i povezivanje znanosti i visokog obrazovanja, kroz koje su studenti dobili dodatne mogućnosti za obavljanje znanstvenog rada ili kvalitetne stručne prakse u laboratorijima Instituta.

U suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Geološki odsjek), znanstvenici Instituta sudjeluju u izvođenju nastave na Interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Oceanologija, prenoseći znanja iz područja vezanih uz povijest istraživanja mora, morsko ribarstvo, akvakulturu, utjecaj klimatskih promjena na morski okoliš, raznovrsne biološke zajednice Jadranskog mora te optiku mora. Na poslijediplomskom studiju Primjenjene znanosti o moru Sveučilišta u Splitu i Dubrovniku, naši znanstvenici također sudjeluju u obrazovanju mladih s temama vezanim uz primjenu oceanografije u ribarstvu i marikulturi, dinamiku populacija morskih organizama, mikrobiološke i toksikološke aspekte higijenske ispravnosti hrane iz mora, procjene stokova pelagičkih riba u moru i štetne fitoplanktonske cvatnje.

Osim u sveučilišnoj nastavi, sudjelujemo i u edukacijskim aktivnostima za širu javnost, kroz održavanje stručnih i edukativnih radionica i predavanja te kroz medijske istupe s temama vezanim za oceanografiju, ribarstvo i akvakulturu. Kroz Institutsku mrežnu stranicu moguće je poslati upit ili dojavu stručnjacima i na taj način zatražiti ili podijeliti informacije o rijetkim ili neuobičajenim pojavama zamijećenim u morskom okolišu, čime promoviramo tzv. „citizen science“, odnosno sudjelovanje naših građana i zainteresirane javnosti u znanstvenim istraživanjima.

Već desetljećima su istraživanje, zaštita i održivo korištenje obnovljivih resursa mora naš cilj i poslanje, a obrazovanje mladih generacija i edukacija svih zainteresiranih naš je doprinos promociji odgovornog ponašanja i poimanja Jadranskog mora kao osjetljivog ekosustava raznolikih morskih svojti i staništa.

Skip to content