Linkovi

HAA – Hrvatska akreditacijska agencija

ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

EA – European co-operation for Accreditation

CEN – European Commite for Standardization

ISO – International Organization for Standardization

HZN – Hrvatski zavod za norme

DZM – Državni zavod za mjeriteljstvo

HMD – Hrvatsko mjeriteljsko društvo

CROLAB – Udruga “Hrvatski laboratoriji”

Skip to content