Politika kvalitete

Izjava o politici kvalitete

 • Uprava IOR-a obvezuje se zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • Uprava IOR-a obvezuje se neprekidno poboljšavati sustav upravljanja
 • Uprava IOR-a obvezuje se osigurati da se usluge ispitivanja obavljaju kvalitetno i profesionalno
 • IOR se ne uključuje u djelatnosti koje bi mogle umanjiti povjerenje kupaca i samih zaposlenika u vlastiti sustav upravljanja i kvalitetu
 • Zaposlenici IOR-a upoznati su s dokumentacijom sustava upravljanja i politikom kvalitete te istu primjenjuju u svom radu

Svrha sustava upravljanja u odnosu na kvalitetu je:

 1. Osiguravanje nadzora nad aktivnostima koje IOR obavlja
 2. Osiguravanje transparentnosti i jasnoće poslovne politike IOR-a
 3. Osiguravanje cjelovitosti i kontinuiteta sustava u slučaju promjena
 4. Jasno određivanje odgovornosti i ovlaštenja za provođenje svih aktivnosti
 5. Povećanje samopouzdanja zaposlenika i stjecanje povjerenja u vlastiti rad
 6. Zadovoljavanje potrebe kupaca te zakonske regulative Republike Hrvatske
 7. Održavanje visoke razine kvalitete usluga koje IOR pruža kupcima
 8. Poboljšavanje usluga ispitivanja koje IOR pruža kupcima
Skip to content