Trajna istraživačka djelatnost

Vrijeme zadržavanja bakterije Escherichia coli u moru i morskim organizmima
(001-0000000-3177)
Mladen Šolić

Bioraznolikost bentosa u promjenjivom okolišu srednjeg Jadrana
(001-0000000-3203)
Boris Antolić

Dinamika i patologija parazitofaune u sustavu uzgoja morskih riba
(001-0000000-3633)
Ivona Mladineo

Istraživanja zootehničkih i okolišnih uvjeta uzgoja riba i glavonožaca
(001-0010501-0560)
Ivan Katavić

Ekološka istraživanja toksičnog fitoplanktona i toksičnosti školjkaša
(001-0010501-0848)
Živana Ninčević

Bioraznolikost i održivo gospodarenje pelagičkim i demerzalnim resursima Jadrana
(001-0013077-0532)
Gorenka Sinovčić

Gospodarenje i bioraznolikost živih bogatstava u hrvatskom priobalju
(001-0013077-0844)
Jakov Dulčić

Uloga planktonskih zajednica u protoku energije i kruženju tvari u Jadranu
(001-0013077-0845)
Nada Krstulović

Kooscilacije atmosfere i mora važne za ekosustav Jadrana
(001-0013077-1118)
Mira Morović

Istraživanje i sustavi praćenja neuobičajene dinamike Jadrana
(001-0013077-1122)
Ivica Vilibić

Skip to content