ECOSS

Program: INTERREG Italija Hrvatska – Standardni projekt
Naziv projekta: ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity
Akronim: ECOSS
Trajanje: 01/01/2019 – 30/06/2021
ERDF: 2.881.968,38 €
Ukupni budžet: 3.390.551,05 €
Budžet IZOR-a: 528.325,00 €

Institut za oceanografiju i ribarstvo sudjeluje u novom projektu: “ECOSS – Ecological Observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity”. Ukupno 10 organizacija iz Hrvatske i Italije međusobno surađuju na projektu pod vodstvom Instituta za znanosti o moru talijanskog Nacionalnog vijeća za znanost (CNR-ISMAR).
Glavni cilj talijansko-hrvatskog ECOSS-projekta je uspostava ECOloškog sustava za promatranje Jadranskog mora (ECOAdS), koji objedinjuje ekološka i oceanografska istraživanja, te monitoring, prateći strategije očuvanja Natura 2000. Oslanjajući se na već postojeće objekte, infrastrukturu i dugoročne ekološke podatke, kroz razvoj specifičnih istraživanja pojedinih slučajeva, ECOSS-projekt će unaprijediti kapacitete za promatranje Jadranskog mora, da bi se poboljšao statusa očuvanja i proširila morska komponenta mreže Natura 2000. Procijenit će se sinergija i povratne informacije među glavnim pitanjima upravljanja očuvanjem, ekološkim varijablama i ključnim oceanografskim procesima, u vidu međusobne povezanosti staništa i vrstama u priobalnim i podmorskim vodama. Po prvi put, holistički pristup za zdravlje morskog ekosustava, temeljen na MSFD-u, će se spojit s tradicionalnim pristupom očuvanja prirode, dokazujući i razvijajući sinergiju MSFD-a i H&BD-a. Kroz ECOSS-projekt će se aktivirati, razviti i stabilizirati proces javnog angažiranja tako da svi društveni akteri (istraživači, građani, kreatori politike, poslovni subjekti, organizacije trećeg sektora, itd.) međusobno surađuju da bi se što bolje uskladili ishodi projekta s vrijednostima, potrebama i očekivanjima društvene zajednice. Nadogradnjom postojećih ICT infrastruktura, ECOSS-projekt će razvijati robusnu infrastrukturu za upravljanje podacima, olakšavajući pristup rezultatima i maksimizirajući prijenos rezultata projekta, te njihovu ponovnu uporabu.
Projekt je započeo 1. siječnja 2019. godine i provoditi će se kroz narednih 30 mjeseci. Tijekom prvog kick-off sastanaka koji je održan 12-14 ožujka u Veneciji, kroz posebne radne grupe, sudionici su raspravljali o glavnim ciljevima projekta i sljedećim aktivnostima (sastanci, radionice, studijama pojedinih slučajeva, edukativnim materijalima, itd.). Interreg program Italija-Hrvatska će uskoro objaviti web-stranicu s više detalja o aktivnostima projekata i mogućnostima sudjelovanja.

PROJEKTNI PARTNERI:

National Research Council, Institute of Marine Sciences – CNR ISMAR – (Venecija i Bolonja)
National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics – OGS (Trst)
Regional Agency for Prevention, Environment and Energy in Emilia Romagna (Bolonja)
Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split)
Po Delta Veneto Regional Park (Rovigo)
Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora (Lošinj)
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (Dubrovnik)
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u Splitsko-dalmatinskoj županiji “More i krš“ (Split)
Shoreline (Trst)
Department Of Environmental Sciences, Informatics And Statistics, Ca Foscari University Of Venice (Venecija)

Web stranica projekta ECOSS:

https://www.italy-croatia.eu/web/ecoss

Kontakt osobe:
vilibic@izor.hr
hrvoje.mihanovic@izor.hr
mercep@izor.hr

Skip to content