Ekologija aerobnih anoksigenih fototofa u Jadranskom moru (ADRISAAF)

Uspostavni istraživački projekt. Voditelj: dr sc Danijela Šantić http://jadran.izor.hr/~segvic/adrisaaf/

Skip to content