Analiza utjecaja vjetra, plimnih oscilacija i razdiobe gustoće na izmjenu mora kroz propuste u marinama: primjer marine Ičići

Lončar, G., D. Carević, D. Bujak, I. Bartolić, and G. Beg Paklar (2017), Analiza utjecaja vjetra, plimnih oscilacija i razdiobe gustoće na izmjenu mora kroz propuste u marinama: primjer marine Ičići, Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo, 24(101), 139148.

Skip to content