Physical Oceanography Laboratory: About the lab

Znanstvenici zaposleni u laboratoriju za fiziku mora bave se primijenjenom i teorijskom oceanografijom, s ciljem proučavanja termohalinih, dinamičkih, optičkih i akustičnih svojstava Jadranskog mora. Djelatnici laboratorija sakupljaju i analiziraju podatke in situ i daljinskih mjerenja, razvijaju mjerne sustave u stvarnom vremenu te istražuju procese u moru koristeći numeričke modele te napredne algoritme analize podataka.
Istražuju se procesi izmjene mase i energije u graničnom sloju između atmosfere i mora. Ovi procesi se odvijaju na sinoptičkoj, sezonskoj i višegodišnjoj skali. Proučava se povezanost termohalinih osobina Jadrana s hemisfernim meteorološkim procesima te se analizira njihov zajednički utjecaj na cirkulaciju i ekosustav Jadrana. Aktivnosti laboratorija uključuju i satelitsku oceanografiju, zatim mjerenje optičkih svojstva mora koja su rezultat složenih biofizikalnih interakcija, te mjerenja akustičnih svojstava mora (mjerenja buke).
Mjerenja dinamičkih svojstava mora obavljaju se pomoću istraživačkih brodova (Bios Dva, Navicula), sidrenih i pokretnih strujomjera, visokofrekventnih radara, te autonomnih meteorološko-oceanografskih postaja postavljenih na obali i na plutačama postavljenim u otvorenim i priobalnim vodama Jadrana.
Istraživanja neuobičajenih pojava, primjerice meteoroloških tsunamija, realiziraju se uz korištenje posebno dizajniranih sustava mjerenja, koji osiguravaju potrebne parametre na sub- minutnoj vremenskoj ljestvici.
Znanstvenici laboratorija analiziraju podatke koristeći napredne algoritme analize podataka, kao što su neuronske mreže, pseudo-spektralne metode, dinamička faktorska analiza, minimalna/maksimalna autokorelacijska faktorska analiza, i druge. Djelatnici laboratorija bave se i numeričkim modeliranjem, pri čemu koriste modele konačnih razlika (POM, ROMS), modele konačnih elemenata (SELFE, ADCIRC), klimatološke modele (NEMOMed) te disperzijske lagrangeovske modele. Rezultati numeričkih modela koriste se u analizama dinamičkih i termohalinih procesa u Jadranskom moru, a domene modela kreću se od cijelog Jadrana, preko jadranskog šelfa, do ograničenih obalnih domena, te malih poluzatvorenih priobalnih bazena.
Članovi laboratorija također aktivno sudjeluju u interdisciplinarnim istraživanjima sa znanstvenicima iz drugih znanstvenih područja s ciljem davanja potpune i zaokružene slike ekosustava Jadranskog mora.
Laboratorij sudjeluje u nacionalnim znanstvenim, stručnim i gospodarskim projektima  kao i u međunarodnim istraživačkim projektima koji se odvijaju u sklopu Okvirnih istraživačkih programa Europske Unije, bilateralnih suradnji i regionalnih fondova. Međunarodna suradnja se odvija sa znanstvenicima iz Italije, Francuske, Španjolske, Velike Britanije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.
Djelatnici laboratorija aktivno sudjeluju u nastavnim aktivnostima u okviru dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku.

Skip to content