Virtual laboratory: Annual report

Virtualni laboratorij ViLab – Izvješće za 2009. godinu

Voditelji Laboratorija:
Branka Grbec, znanstvena savjetnica IOR-Split
Termohalina svojstva, interakcija zrak-more, klimatologija
Alica Bajić, načelnica Odjela za istraživanje i modeliranje atmosferskih procesa, DHMZ-Zagreb
Atmosferski procesi lokalnih i mezo razmjera, klimatologija smjera i brzine vjetra, bura, ekstremne vremenske prilike, energija vjetra

 

Suradnici:
Mira Morović, viša znanstvena suradnica
optika mora, satelitska daljinska istraživanja, fizika ekološkog sustava, dugoročne promjene
Gordana Beg Paklar, viša znanstvena suradnica
hidrodinamički modeli mora, interakcija zrak-more
Frano Matić, stručni suradnik
međudjelovanje atmosfere i mora, klimatski režimi, klimatologija
Nikola Bubić, stručni suradnik
prikupljanje i grafička obrada podataka
Damir Ivanković, stručni suradnik
potpora web stranici
Stjepan Ivatek-Šahdan, voditelj Odsjeka za praćenje rada i održavanje operativnih prognostičkih modela
modeliranje atmosferskih procesa, bura, jugo
Branka Ivančan-Picek, pomoćnica ravnatelja, DHMZ – Zagreb
Atmosferski procesi lokalnih i mezorazmjera, ekstremne vremenske prilike

Općenito o radu Laboratorija:
Temeljna ideja uspostave Virtualnog Laboratorija http://www.izor.hr/web/guest/virtual-laboratory praćenje je promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru te njihova dostupnost stručnoj i znanstvenoj zajednici u skoro realnom vremenu. Korištenjem suvremenih načina mjerenja i analize uz pomoć modernih informacijskih tehnologija na stranicama ViLab-a dostupne su informacije o izmjerenim i prognoziranim parametrima u atmosferi i moru na raznim prostorno-vremenskim skalama.Sadržaji su vezani za praćenje stanja atmosfere nad Jadranom, praćenje graničnog sloja atmosfera-more i vodenog stupca kao rezultat trajne aktivnosti Laboratorija za fiziku mora Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split (IOR) i Službe za meteorološka istraživanja i razvoj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).
Kako je cilj ViLab-a objašnjenje termohaline cirkulacije u Jadranu (praćenjem promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru) koja određuje i promjenu ekosustava u moru, na stranicama je uspostavljena SECHHI (Sea Ecosystem Climate CHange Interaction) grupa. Cilj SECCHI grupe je odgovoriti na pitanje na koji je način fizika atmosfere i mora odgovorna za promjenjivost biotskih svojstava mora, od fitoplanktonskih zajednica do brojnosti i sastava ribljih populacija. Dosadašnji rezultati istraživanja tih promjena na sinoptičkoj, dekadnoj, višegodišnjoj i klimatskoj skali ukazuju na činjenicu kako promjene u atmosferi na regionalnoj pa i većoj prostornoj skali kontroliraju promjene cirkulacije Jadrana. Promjena cirkulacije dijelom je odgovorna za promjenu u ekosustavu.

Projekti Laboratorija u protekloj godini:
Kooscilacije atmosfere i mora važne za ekosustav Jadrana
     Naručitelj projekta: MZOS
     Voditelj projekta: Mira Morović

Hrvatski nacionalni monitoring program “SUSTAVNO ISTRAŽIVANJE JADRANSKOG MORA KAO OSNOVA ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE”
     Naručitelj projekta: Vlada RH
      Voditelj projekta: Nenad Smodlaka

Oluje i prirodne katastrofe
     Naručitelj projekta: MZOS
      Voditelj projekta: Branka Ivančan-Picek
Dijagnostičkim studijama i numeričkim eksperimentima nastoji se stvoriti potpunija slika o nastanku olujnih procesa, koji nerijetko imaju katastrofalne posljedice. Ovo istraživanje temelji se na rezultatima numeričkog modeliranja mezomodelima ALADIN/HR, MM5 i COAMPS. Posebna pažnja posvećena je nastanku Jadranske ciklone i prepoznavanju Jadrana kao ravnopravnog ciklogenetičkog područja na Sredozemlju. Opažanja, prognostičko iskustvo i novija istraživanja ukazuju da se često radi o potpuno nezavisnoj mezoskalnoj zavjetrinskoj ciklogenezi iznad sjevernog Jadrana, obično povezanoj s frontalnom deformacijom uslijed utjecaja Dinarida. Horizontalne dimenzije ovih vrtloga su najčešće veličine 100 km. Kao posljedica nastanka ovih vrtloga osim vrlo jakih vjetrova (bura i jugo) dolazi i do velikih količina oborina, koje su ponekad povezane s dubokom konvekcijom.

ALADIN Projekt razvoja i primjene numeričkog modela prognoze vremena na ograničenom području
     Naručitelj projekta: Projekt međunarodne suradnje (Francuska, Belgija, Austrija, Mađarska, Slovačka, Češka, Slovenija, Rumunjska, Portugal, Poljska, Tunis, Maroko, Alžir, Turska, Hrvatska) – DHMZ
      Voditelj projekta: Alica Bajić
ALADIN (Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational) projekt numeričke prognoze vremena u osnovi je projekt suradnje zemalja članica na području numeričke prognoze vremena (NWP). Osnovni zadaci projekta su: razvoj NWP sustava i njegova primjena na ograničenom geografskom području, rad na maloj domeni i velikoj prostornoj rezoluciji kako bi se prognozirali atmosferski procesi značajni za finu skalu (na pr. lokalni vjetrovi, grmljavinsko nevrijeme, zone konvekcije) te razvoj vrhunskog oruđa za numeričku prognozu vremena tako da svi partneri učestvuju u istraživanju i razvoju modela sa svrhom da svaki učesnik projekta može koristiti dobivene rezultate.

Najznačajnije aktivnosti Laboratorija u protekloj godini:
U prvog godini rada ViLab-a kao međuinstitucionalnog projekta IOR-a i DHMZ-a uspostavljeni su sustavi analize podataka mjerenih u Jadranu, njihova usporedba sa stanjem atmosfere u vrijeme ili neposredno pred mjerenje, te mogućnost prikazivanja rezultata u grafičkom obliku na stranicama ViLab-a u skoro realnom vremenu. Osim toga na stranicama se objavljuju i izmjerene vrijednosti površinske temperatura mora i njihove anomalije. Temeljem znanstvenih i stručnih referenci suradnika laboratorija, ovakav način prikaza rezultata već je pozitivno odjeknuo u znanstvenoj zajednici, kako u domaćoj tako i u međunarodnoj. U tijeku su prijave na nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata.

 

Primjer rezultata praćenja atmosferskih i oceanografskih parametara objavljenih na stranicama Vilab-a.
Na stranici ViLab-a za termine terenskih mjerenja temperature mora, saliniteta i gustoće na profilima Split-Gargano i Šibenik-Ortona, prikazuju se rezultati operativnog numeričkog modela atmosfere ALADIN i to: površinska temperatura zraka nad Jadranom, vjetar i tlak zraka nad Jadranom, vertikalna razdioba smjera i brzine vjetra nad profilima Split-Gargano i Šibenik-Ortona.

 

Izabrane publikacije članova laboratorija u protekloj godini:
Grbec, Branka; Morović, Mira; Kušpilić, Grozdan; Matijević, Slavica; Matić, Frano; Beg Paklar, Gordana; Ninčević, Živana.
The relationship between the atmospheric variability and productivity in the Adriatic Sea area. // Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 89 (2009), 8; 1549-1558 (članak, znanstveni).

Horvath, Kristian; Ivatek-Šahdan, Stjepan; Ivančan-Picek, Branka; Grubišić, Vanda
Evolution and structure of severe cyclonic Bora: contrast between the northern and southern Adriatic. // Weather and Forecasting. 24 (2009) , 4; 946-964

Horvath, K., Bajić, A. i S. Ivatek-Šahdan
Dynamical downscaling of wind resources in complex terrain of Croatia, Proceedings of the EWEC 2009., Marseille, Francuska, svibanj, 2009.

Bajić, A.; Ivatek-Šahdan, S.; Horvath, K.
Prostorna razdioba brzine vjetra na području Hrvatske dobivena numeričkim modelom atmosfere ALADIN. Hrvatski meteorološki časopis.42 (2009), 66-77.

Grbec Branka, Morović Mira, Matić Frano, Vilibić Ivica, Beg Paklar Gordana.
Unusual preconditioning vs. generation phase of the North Adriatic Dense Water in 2007/2008. CIESM; 2010.

Gordana Beg Paklar, Ivica Janeković, Mathieu Dutour Sikirić, Ivica Vilibić, Vlado Dadić and Branka Grbec.
Circulation variability in the Adriatic Sea and in small coastal domains along the eastern Adriatic coast during 2007 and 2008. CIESM, 2010.

 

Skip to content