Laboratorij za mikrobiologiju , Laboratoriji , News

Mali igrači, velika uloga

POVODOM 70. GODIŠNJICE LABORATORIJA ZA MIKROBIOLOGIJU INSTITUTA ZA OCEANOGRAFIJU I
RIBARSTVO U SPLITU

Link na pdf file “Povodom 70. godišnjice laboratorija

Skip to content