FAIRSEA

Finalna konferencija i sastanak dionika projekta FAIRSEA
Institut za oceanografiju i ribarstvo u suradnji sa Javnom ustanovom RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Savjetodavnim vijećem za Sredozemlje (eng. The Mediterranean Advisory Council) organizira trodnevni događaj u sklopu projekta FAIRSEA:
  • Sastanak dionika ( 06-07. srpnja 2021) će dati prikaz glavnih ishoda projekta u smislu upravljačkih strategija dobivenih primjenom integriranih alata.
  • Finalna konferencija (08. srpnja 2021.) prezentirati će rezulate projekta međunarodnim stručnjacima i ostalim dinicima iz sektora ribarstva.

Ukoliko konferenciju želite pratiti online slobodno se prijavite putem linka: fairsea.e-kongres.hr

Skip to content