Filtracijska aparatura

Koristi se u postupku određivanja indikatora fekalnog zagađenja metodom membranske filtracije, te za pripremu preparata za epifluorescentnu mikroskopiju.

Skip to content