Implementacija Okvirne direktive o morskoj strategiji Europske unije (ODMS)

Laboratorij je 2017. godine bio uključen u Deskriptor 2 (Strane vrste) u okviru ODMS. Zadatak je bio praćenje stanja na odabranim lokalitetima koji predstavljaju mjesta za koja je poznata prisutnost invazivnih vrsta, npr. Stari Grad na otoku Hvaru (alga Caulerpa taxifolia) te otok Vis (rak Percnon gibbesi) i hot-spot područja unosa stranih vrsta, npr. Kaštelanski zaljev.

Skip to content