Implementacija Okvirne direktive o vodama (ODV)

Laboratorij u okviru ovog projekta procjenjuje ekološko stanja vodnih tijela na osnovi bioloških elemenata kakvoće, makroalge i morske cvjetnice u priobalnim i prijelaznim vodama. Za praćenje stanja u prijelaznim vodama primjenjuje se indeks CYMOX na cvjetnicama Cymodocea nodosa i Zostera nolteii. Ekološko stanje priobalnih voda se prati korištenjem indeksa POMI, koji se primjenjuje na cvjetnici Posidonia oceanica, te metode CARLIT koja se bazira na analizi zajednica makroalgi.

 

Skip to content