Vitla

Za potrebe istraživanja I/B BIOS je opremljen sa ukupno četiri hidraulična vitla. Dva hidaulična (oceanografska) vitla su smještena na gornjoj palubi i služe za rad sa oceanografskom instrumentacijom. Nosiva užad je preko bočnog A-frame izbačena uz bočnu sklopivu platformu.
Druga dva vitla su smještena na glavnoj palubi orijentirana prema krmi broda.
Prednje vitlo je vitlo opće namjene a koristi se i kao ribarsko-koćarsko vitlo.
Mrežno vitlo je orijentirano prema krmi broda i koristi se za namotavanje ribarskih mreža.

Oceanografsko vitlo:

Sastoji se od jednog razdvojenog bubnja na dva dijela. Na prvom dijelu bubnja namotan je nosivi oklopljeni kabel Φ7mm za rad sa CTDO multisondom i rozetom.
Na drugom dijelu bubnja je namotan nosivi oklopljeni kabel 10mm dužine 200m i služi za polaganje strujomjernih sklopova na dno mora.
Vitlo je opremljeno uređajem za jednoliko namatanje čeličnog užeta po slojevima.

 
Vitlo 1
Vitlo 2
Model
FluidMechanica
AdriaVinch
Radni tlak
260 bar
 –
Kočnica
hidraulična
 –
Dimenzije bubnja
Φ457x Φ750x600 mm
Φ457x Φ750×200 mm
 –
Kapacitet bubnja
1300 m sajle f 7 mm
300 m sajle f 10 mm
 –
 
 –
Potezna sila:
Prvi sloj:
16 KN
 –
Srednji sloj:
11 KN
 –
Zadnji sloj:
8 KN
 –

Tehnički nacrt

 

Hidrauličko kočarsko vitlo:

Nalazi se na glavnoj palubi broda, a sastoji se od dva bubnja i dva pritezna zvona. Na bubnjevima je namotano čelično uže. Pritezna zvona su neovisna od unutarnjih bubnjeva i služe za pritezanje raznih užadi. Unutarnja dva bubnja su opremljena uređajima za jednoliko namatanje čeličnog užeta po slojevima, za monitoring duljine ispuštenog užeta, te uređajem za mjerenje sile na bubnju.

 
Vitlo 1
Vitlo 2
Model
FluidMechanica
AdriaVinch
Radni tlak
260 bar
 –
Kočnica
hidraulična
 –
Dimenzije bubnja
Φ457x Φ750x600 mm
Φ457x Φ750×200 mm
 –
Kapacitet bubnja
1300 m sajle f 7 mm
300 m sajle f 10 mm
 –
 
 –
Potezna sila:
Prvi sloj:
16 KN
 –
Srednji sloj:
11 KN
 –
Zadnji sloj:
8 KN
 –

Tehnički nacrt

 

Hidrauličko mrežno vitlo:

Nalazi se iza kočarskog vitla i služi za namatanje mreže za kočarenje te njene popratne opreme.

Model FluidMechanica
 
Dimenzije bubnja
Φ381 mm/ Φ1200 mm x 2727 mm
Kapacitet mreže
2 m3
Kapacitet užeta
2 x 250 m užeta Φ28 mm
Kočnica
Ugrađena u motor
Potezna sila na pola bubnja
2 t
Przina namatanja na pola bubnja
100 m/min

Tehnički nacrt

Skip to content