Znanstevna Instrumentacija

 • Navigacijski zasloni za prikazivanje navigacijskih, meteoroloških i oceanografskim I/B BIOS DVA parametara. Sadržaj prikaza se konfigurira ovisno o potrebama znanstevnika
 • SBE32 +Deck Unit i CTD rozeta opremljena sa 12 spremnika uzoraka zapremine svakog 8l
 • Sippican MK 21 XBT + ručni lanser
 • Workhorse Mariner ADCP WHMVM 300-I-UG1 300 KHz širokopojasni akustični mjerač morskih struja Acoustic Doppler current profiler (ADCP), Interface deck unit
 • DGPS Trimble SPS551+heading,roll,pitch
  Interface RS232x2 + Ethernet spoj na računalnu brodsku mrežu, WAAS <1m, OmniStar&SeaStar <0.1m usluga podržana
 • Meteorološka postaja AIRMAR LB150 koja mjeri sljedeće meteorološke parametre:
  • Pravi i relativni smijer i brzina vjetra
  • Relativna vlažnost zraka
  • Temperatura zraka
  • Tlak zraka
 • Simrad EK60 split-beam echo sounder 38Khz

 • Simrad EK60 split-beam echo sounder 120Khz :::Priprema za ugradnju
 • The NETMIND ™ Hull Mounted Hydrophone
 • Simrad SX90 Fish finding sonar ::: Priprema za ugradnju
 • Komandni uređaj za upravljanje akustičnim odvajivačima
 • EgdgeTech Model8011A
 • IXSEA TT 801
 • Prijenosni ultrazvučni modem UWM1000 za komunikaciju sa instrumentacijom pod morem, domet 350m 9600-19200bits/s
 • CTDO2TURE profiler
 • Van Veen-ovo grabilo za uzimanje uzoraka sedimenta morskog dna
 • Gravitacijski uzorkivač sedimenta
 • Ostala razna oprema:
  • Rashladnik zapremine 4.5m3 smješten u suhom laboratoriju
  • Rashladnik zapremine 4.5m3 smješten u mokrom laboratoriju
  • Separator ribe
  • Digestor
Skip to content