ITACA – Innovative tools to increase competitiveness and sustainability of small pelagic fisheries

2019-2021  INTERREG ITALY – CROATIA

Projekt je namjenjen ribarima/menadjerima kako bi na znanstvenim osnovama uspostavili održivi ribolov. Naime, uz pomoć alata koji se planiraju testirati tijekom projekta, ribari/menadjeri bi u cijelom području mogli kontrolirati svoj ribolovni napor u odnosu na potražnju tržišta, odnosno kako bi održali dovoljnu cijenu male plave ribe koja im osigurava dohodak a u isto vrijme održava status stoka na pozitivnom nivou.

Web stranica projekta

Skip to content