Laboratorij za akvakulturu: O laboratoriju

Laboratorij za akvakulturu je svojim djelovanjem usmjeren na poboljšanju i uvođenju novih tehnološko-tehničkih rješenja u uzgoju akvatičkih organizama. Razvoj suvremenih molekularnih i biostatističkih pristupa u svrhu procjene ekološkog i genetskog utjecaja akvakulture na prirodne morske populacije kao i na istraživanjima raznih aspekata bolesti morskih organizama predstavlja glavne razvojno – istraživačke aktivnosti rada laboratorija.

Kako bi se osigurala potpora i promicanje održivih uzgojnih praksi, razvojno – istraživačke aktivnosti laboratorija temelje se na ekperimentalnim i terenskim istraživanjima koji pokrivaju razne aspekte akvakulture i uzgoja akvatičkih organizama uključujući reproduktivna obilježja te bio-ekološke i uzgojne karakteristike vrsta od interesa za marikulturu, poboljšanje hranidbe i zdravstvenog statusa uzgojnih organizama kao i praćenju razine utjecaja akvakulture na prirodne populacije. Osoblje laboratorije aktivno je u pružanju savjetodavnih usluga državnim i privatnim institucijama kao i svim drugim dionicima akvakulturne industrije.

Kako je praćenje stanja uzgoja akvatičnih organizama i utjecaja akvakulture na lokalne morske populacije kompleksno područje, laboratorij multidisciplinarnim pristupom nastoji pokriti što veće područje djelovanja kroz istraživanja:

  • Genetskih struktura izvornih prirodnih populacija vrsta od interesa za športsko-rekreacijski ribolov i marikulturu korištenjem molekularnih genetskih markera;
  • Primjenom geometrijske morfometrije uspostavljaju se adekvatne metodologije koje za cilj imaju postavljanje smjernica za morfološko razlikovanje uzgojnih od divljih jedinki;
  • Procjena utjecaja uzgajališta tuna, bijele ribe i školjkaša na prirodne populacije riba koje obitavaju u samoj blizini ispitivanjem njihove prostorne i vremenske distribucije u odnosu na populacije koje obitavaju u staništima van utjecaja uzgajališta metodama vizualnog opažanja;.
Skip to content