Računalni programi: DelaunayTriang

DelaunayTriang – je program kojim se iz zadanih točaka u XY ravnini stvara i pokazuje 2D Delaunay triangulacija.

1. U generatoru točaka unosi se broj željenih točaka. Zadaju se minimalne i maksimalne vrijednosti za XY koordinate. Pritiskom na ‘XY Random Generator’ iz jednolike razdiobe U(Min, Max) generiraju se slučajne vrijednosti za X i Y os. Koordinate točaka se upisuju u polje ‘Insert Points’. Kod ručnog upisivanja X i Y brojevi moraju biti razdvojeni barem jednim praznim razmakom.
2. Podaci se u ‘Insert Points’ mogu unijeti iz datoteke ili u nju spremiti pritiskom na ‘Points…’.
3. Pritiskom na ‘Delaunay Triangulation’ izvodi se stvaranje triangulacijske mreže. Triangulacijski postupak se može prikazati odabirom ‘Animated’. Brzina prikazivanja određuje se upisom željenog broja milisekunda za pauzu između koraka triangulacije.
4. Pritiskom desne tipke miša pristupa se uređivanju i manipulaciji grafa.

 

5. Pritiskom ‘Save triangles’ otvara se prozor za spremanje XY koordinata vrhova trokuta ABC koji su napravljeni Delaunuay triangulacijom. Podaci se mogu spremiti za daljnju upotrebu. Podaci se spremaju u datoteku kao TextFile pa se lako mogu koristiti u Excelu, Wordu ili nekom drugom tekst procesoru.

Program (zip) možete preuzeti ovdje.
Autor: dr.sc. Mladen Tudor

Skip to content