Računalni programi: SimDis

SimDis – Simulator slučajnih vrijednosti kontinuiranih funkcija gustoće vjerojatnosti

Program SimDis generira slučajne vrijednosti (Monte Carlo simulacija) 14 kontinuiranih statističkih razdioba. Razdiobe su zadane vrijednostima svojih parametara. Simulirane vrijednosti su zapisane u izlaznu listu kao tekst koja se zatim može spremiti ili prenijeti (copy/paste) u neki tablični kalkulator (np. Excel) ili u neki tekst procesor (np. Word).

U dodatku su pokazani i objašnjeni koraci programa:
1. Izbor jedne od ponuđenih razdioba.

 

2. Parametri razdiobe. Unos vrijednosti.
3. Izbor broja simuliranih vrijednosti.
4. Izvršenje simulacije.
5. Generirane slučajne vrijednosti razdiobe.
6. Srednja vrijednost, standardna devijacija, minimum i maksimum generiranih vrijednost razdiobe.
7. Pritiskom na tipku Esc zaustavlja se (otkazuje) izvođenje simulacije.


8. Pritiskom na tipku Option rezultat simulacije prikazuje se kao graf.
9. Na grafu se prikazuje histogram učestalosti simuliranih vrijednosti razdiobe i s parametrima zadanu funkciju gustoće vjerojatnosti (PDF).
10. Pritiskom na tipke About i Distribution prikazuje se matematički oblik aktualne funkcije razdiobe.

Program (zip) možete skinuti ovdje.
Autor: dr.sc. Mladen Tudor

Skip to content