Laboratorij za bentos: O laboratoriju

Naša grupa provodi istraživanja morskih bentoskih makroalgi (crvene, smeđe i zelene alge), morskih cvjetnica i različitih skupina morskih beskralješnjaka. Istraživanja baziramo na opsežnom terenskom radu i laboratorijskoj obradi uzoraka. Teme istraživanja su različite, od temeljnih istraživanja biologije i ekologije pojedinih vrsta, do primijenjenih istraživanja kao što su praćenje stanja morskog okoliša. Posebni interes istraživanja su strane vrste zabilježene u Jadranu. U istraživanja često uključujemo i sve korisnike mora koji nam pomažu u praćenju pojave i širenja stranih organizama. Iz tog je razloga Laboratorij aktivan u javnoj prezentaciji aktualnih tema o morskom okolišu.

Laboratorij je dobio nekoliko međunarodnih nagrada za javnu prezentaciju znanosti, za izradu web stranica te dokumentarnih filmova.

Tematski organizirana baza fotografija snimljenih na terenima sadrži preko 123000 većinom visokokvalitetnih podvodnih fotografija, te preko 40000 fotografija organizama snimljenih uz pomoć mikroskopa.

Više od 5000 herbarskih listova sakupljanih od tridesetih godina 20. stoljeća je digitalizirano te spremljeno u laboratorijsku bazu podataka.

Timelapse rasta alge Caulerpa taxifolia snimljem u Laboratoriju za bentos.

Skip to content