Laboratorij za fiziku mora: Mjerenja

 • Atmosferska mjerenja

  Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama

 • Mjerenja površinskih struja

  Morske struje mjere se na području omeđenom otocima Šoltom, Hvarom i Visom.

 • Oceanografska mjerenja

  Obavljaju se mjerenja razine mora, temperature mora, saliniteta i koncentracije klorofila na obalnim postajama i plutačama.

 • Virtualni laboratorij

  Temeljna ideja uspostave Virtualnog Laboratorija je praćenje promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru. Na ovim će stranicama biti dostupne informacije o izmjerenim i prognoziranim parametrima u atmosferi i moru na raznim prostorno-vremenskim skalama.

Skip to content