Mjerenja: Virtualni laboratorij

Uspostava međuinstitucionalnog virtualnog laboratorija

Temeljna ideja uspostave Virtualnog Laboratorija je praćenje promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru. Korištenjem suvremenih načina mjerenja i analize uz pomoć modernih informacijskih tehnologija na ovim će stranicama biti dostupne informacije o izmjerenim i prognoziranim parametrima u atmosferi i moru na raznim prostorno-vremenskim skalama.

Djelatnici Laboratorija:

Split Zagreb
Institut za oceanografiju i ribarstvo Državni hidrometeorološki zavod
Branka Grbec Alica Bajić
Mira Morović
Stjepan Ivatek-Šahdan
Gordana Beg Paklar Branka Ivančan-Picek
Frano Matić
Ružica Popović PMC
Nikola Bubić  
Damir Ivanković

 

Prezentacije:

  • VIRTUALNI LABORATORIJ – SUSTAV ZA PRAĆENJE PROMJENJIVOSTI FIZIKALNIH PARAMETARA U ATMOSFERI, GRANIČNOM SLOJU ATMOSFERA-MORE I U MORU ( .doc | .ppt )

Publikacije:

  1. Grbec Branka, Morović Mira, Matić Frano, Vilibić Ivica, Beg Paklar Gordana. Unusual preconditioning vs. generation phase of the North Adriatic Dense Water in 2007/2008. CIESM; 2010.
  2. Gordana Beg Paklar, Ivica Janeković, Mathieu Dutour Sikirić, Ivica Vilibić, Vlado Dadić and Branka Grbec. Circulation variability in the Adriatic Sea and in small coastal domains along the eastern Adriatic coast during 2007 and 2008. CIESM, 2010.
  3. Grbec Branka, Morović Mira, Kušpilić Grozdan, Matijević Slavica, Matić Frano, Beg Paklar Gordana, Ninčević Živana. The relationship between the atmospheric variability and productivity in the Adriatic Sea area. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 89 (2009), 8; 1549-1558

 

Citiranje i pravna regulativa

Grbec, B., Bajić, A. and ViLab team (2010). Virtual laboratory. Institute of Oceanography and Fisheries, Split. Meteorological and Hydrological Service, Zagreb.

 

Nedopušteno je bez odobrenja ViLaba reproducirati, umnožiti, obraditi ili na drugi način preraditi prikazane sadržaje ili dobivene informacije od strane drugih osoba radi stjecanja imovinske koristi. Zloupotreba će se kažnjavati prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim pravima (od članka 22. do članka 28). Za potrebe znanstvenog istraživanja sadržaji objavljeni na ovim stranicama uz dopuštenje članova ViLaba mogu se koristiti uz obavezno citiranje.

 

 

Skip to content