Virtualni laboratorij: Granični sloj

Citiranje i pravna regulativa

Grbec, B., Bajić, A. and ViLab team (2010). Virtual laboratory. Institute of Oceanography and Fisheries, Split. Meteorological and Hydrological Service, Zagreb.

Nedopušteno je bez odobrenja ViLaba reproducirati, umnožiti, obraditi ili na drugi način preraditi prikazane sadržaje ili dobivene informacije od strane drugih osoba radi stjecanja imovinske koristi. Zloupotreba će se kažnjavati prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim pravima (od članka 22. do članka 28). Za potrebe znanstvenog istraživanja sadržaji objavljeni na ovim stranicama uz dopuštenje članova ViLaba mogu se koristiti uz obavezno citiranje.

Skip to content