Virtualni laboratorij: SECCHI

SECCHI – Sea Ecosystem Climate CHange Interactions

Varijabilnost je nerazdvojna karakteristika morskih ekosustava. Posljedica je djelovanja klime i klimatskog forsiranja, interne dinamike kao što je primjerice “predator-prey” interakcija, te antropogenog upliva kao što je ribarstvo. Suvremene smjernice u istraživanju morskih ekosustava te primjerice gospodarenja u ribarstvu 21. stoljeća ne mogu se provoditi bez razumijevanja interakcije klima-ekosustav. Globalne promjene klime, opisane kontinuiranim i/ili naglim promjena klimatskog sustava djeluju na strukturu i funkcionirane ekosustava čije je odgovor na to djelovanje raspoloživost dobara ekosustava što može imati posljedicu na one ekonomske sustave koji o njima ovise. Veliki je izazov razumjeti i predvidjeti efekte globalne varijabilnosti klime na morske ekosustave. Počevši od razumijevanja fizikalnih i kemijskih procesa ekosustava čije promjene mijenjaju strukturu i funkcioniranje hranidbenog lanca, pa do održivog iskorištavanja ekosustava mora, izazov modernog gospodarenja u ribarstvu je razumijevanje i uvažavanje izvora varijabilnosti ekosustava i njihovog međudjelovanja. Tradicionalni pristup razumijevanju varijabilnosti unutar ekosustava zasniva se na razgraničavanju utjecaja koji su posljedica ribarenja od onih utjecaja koji su posljedica promjena klime. Donekle možemo kontrolirati izlov ribe, no promjene klime možemo uočavati i eventualno predvidjeti. Dok izlov u nekim stituacijama promjena ekosustava može biti dominantan, u mnogim slučajevima nije dovoljno informativan pokazatelj promjena zbog činjenice da postoji međudjelovanje između klime i izlova što upravlja značajnim promijenama u već eksploatiranom ekosustavu. Morski ekosustavi koji su znatno ekspoatirani evoluiraju u smjeru jačanja “bottom-up” kontrole i postaju osjetljiviji na klimatsko forsiranje. U svijetu sporih klimatskih promjena ovaj efekt nema neposredan utjecaj na morske ekosustave već se manifestira kao akumulacija interakcije između ribolova i klimatske varijabilnosti uz očekivane limitirajuće razine.

U ViLAb-u je posebna pozornost posvećena korisničkom sučelju – servisima za znanstvenike drugih područja, te za širu javnost. Naime, produkti (analize i reanalize) razvijeni praćenjem međudjelovanja atmosfere i mora mogu se koristiti kako bi se dijelom objasnila promjenjivost ekosustava Jadranskog mora na dekadnoj i klimatskoj vremenskoj skali.

Cilj SECCHI grupe je odgovoriti na pitanje na koji je način fizika atmosfere i mora odgovorna za promjenjivost biotskih svojstava mora, od fitoplanktonskih zajednica do brojnosti i sastava ribljih populacija. Dosadašnji rezultati istraživanja tih promjena na dekadnoj, višegodišnjoj i klimatskoj skali ukazuju da promjene u atmosferi na regionalnoj pa i većoj prostornoj skali izazivaju promjene u cirkulaciji Jadrana, što ima poljedice na ukupni ekosustav.

Ciljevi SECCHI grupe:

  1. Definiranje i praćenje Zimskog Jadranskog Indexa (Winter Adriatic index – WIAdIX)
  2. Definiranje i praćenje indikatora promjenjivosti ekosustava Jadrana
  3. Upozorenja/najave o očekivanoj promjeni stanja ekosustava Jadrana korištenjem definiranih indeksa i RSI procedure.

Korisnici SERVISA:

  1. znanstvena zajednica
  2. ribarstvena flota
  3. lokalna zajednica

 

Skip to content