Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov:

U laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov provode se temeljna i primjenjena istraživanja iz područja ihtiologije i ribarstvene biologije, ekologije riba, priobalnog ribolova, gospodarenja i zaštite priobalnih resursa te ribolovnih alata i tehnika. Poseban naglasak stavljen je na izučavanje sastava priobalnih ribljih zajednica i njihovu geografsku raspodjelu, ekologiju i raspodjelu ranih razvojnih stadija uključujući i ihtioplankton, biološko-ekoloških te ribarstvenih osobina gospodarski važnih vrsta riba, statusa ihtiofaune te praćenje promjena u ihtio-zajednicama uslijed klimatskih promjena te uslijed sve većeg antropogeno uvjetovanog unosa stranih vrsta.

Djelatnost ovoga laboratorija uključuje i čitav niz ribarstvenih istraživačkih tema kao što su procjena živih bogatstava komercijalno važnih priobalnih vrsta riba, kvalitativno-kvantitativna analiza strukture ulova uz izučavanje demografske strukture najvažnijih stockova, razina iskorištavanja i sastav prilova, određivanje selektivnosti te štetnosti pojedinih ribolovnih alata i slično. Rezultati prethodno navedenih aktivnosti temelj su za donošenje preporuka za održivo upravljanje ribolovnim resursima posebice u priobalnim područjima.

Osim brojnih znanstevnih projekata u okviru kojih se provode navedene djelatnosti, laboratorij provodi i monitoring programe ribarstvenog i biološko-ekološkog karaktera te aktivno sudjeluje u brojnim edukativnim aktivnostima. U sklopu laboratorija održava se i ihtiološka zbirka.

Skip to content