Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju: O laboratoriju

O laboratoriju - Kemijski

Djelatnici (Znanstvenici) laboratorija provode temeljna znanstvena i primijenjena istraživanja iz kemijske oceanografije i sedimentologije.

Naša istraživanja uključuju:

  • Praćenje stanja kemijskih parametara u morskoj vodi, sedimentu i organizmima (alge, školjkaši, ribe).
  • Laboratorijska i terenska istraživanja procesa koji utječu na biogeokemijsko ponašanje različitih kemijskih elemenata i spojeva u moru.
  • Razvoj i primjenu novih, visoko-specifičnih metoda za određivanje hranjivih anorganskih soli, elemenata u tragovima i organskih spojeva u morskom okolišu.
  • Određivanje prisutnosti onečišćivala u morskom okolišu i njihovih štetnih utjecaja na organizme.

Terenska istraživanja provode se u morskom okolišu različitog trofičkog statusa (ušća, estuariji, zaljevi, otvoreno more, uzgajališta morskih organizama) s ciljem uočavanja promjena nastalih pod utjecajem antropogenih ili klimatskih čimbenika.
U uzorcima morske vode određuju se pH vrijednost, sadržaj otopljenog kisika, koncentracije otopljenih anorganskih oblika hranjivih soli (nitrata, nitrita, amonijaka, ortofosfata, silikata) kao i organskog fosfora i dušika, organska onečišćivala i elementi u tragovima.
U sedimentu se istražuje redoks potencijal, granulometrijski sastav sedimenta, sadržaj karbonata, organske tvari, organskog ugljika, ukupnog dušika, specijacija oblika fosfora te organska onečišćivala i elementi u tragovima.
U morskim organizmima određuju se organska onečišćivala i elementi u tragovima.
Laboratorij je opremljen nizom uređaja: fotoelektrični kolorimetar (AA3 Seal Analytical), spektrofotometar (Shimadzu UV Mini 1240), atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer AS 800), plinski kromatograf GC (Agilent 6890), uređajem za mikrovalnu digestiju uzoraka (Speedwave 4, Berghof), pehametri (Mettler Toledo, Sartorius), deionizator (Purelab flex, ELGA), kriogeni mlin (6875 Freezer/Mill, Spex Sample Prep), analitičke vage (Mettler-Toledo), laboratorijski sušionici, peći za žarenje te uzorkivačima morske vode i sedimenta na IB „Bios DVA“.

Skip to content