Laboratorij za mikrobiologiju: O laboratoriju

Glavnina istraživanja laboratorija za mikrobiologiju usmjerena je na temeljna istraživanja iz područja ekologije morskih mikroorganizama kojima je more prirodno stanište. Također se provode istraživanja alohtonih mikroorganizama koji iz različitih izvora dospijevaju u morski okoliš, a koji mogu potencijalno biti opasni za ljudsko zdravlje.
Područje ekologije morskih mikroorganizama obuhvaća istraživanja strukture mikrobnih zajednica (sastav, brojnost, biomasa, proizvodnja i aktivnost), te uloge mikrobne hranidbene mreže u protoku tvari i energije kroz pelagički ekosustav. U okviru problematike alohtonih mikroorganizama provode se znanstvena istraživanja vezana za prisutnost i preživljavanje pokazatelja fekalnog onečišćenja u morskoj vodi te njihovog koncentriranja u školjkašima.

U okviru Laboratorija za mikrobiologiju provode se istraživanja iz područja ekologije morskih mikroorganizama kao i istraživanja alohtonih mikroorganizama koji iz različitih izvora dospijevaju u morski okoliš.

Glavni pravci istraživanja iz područja mikrobne ekologije obuhvaćaju:

  1. karakterizaciju strukture mikrobne zajednice kroz praćenje brojnosti, biomase i aktivnosti svih komponenti mikrobne mikrobne hranidbene mreže (virusa, autotrofnih i heterotrofnih  prokariota- bakterija i cijanobakterija, te autotrofnih i heterotrofnih eukariota- pikoeukariota i nanoflagelata)
  2. definiranje trofičkog značaja mikrobne zajednice u protoku tvari i energije u različitim morskim ekosustavima
  3. prepoznavanje odgovora mikrobne zajednice na različite uvjete u okolišu i/ili promjene ekoloških uvjeta na prostornoj i vremenskoj skali

Izučavanje mikrobnih zajednica, njihovog sastava, (brojnosti, biomase i aktivnosti) ali i odnosa unutar samih članova neizostavno je u razumijevanju nekoliko važnih procesa:

  1. Biološke produktivnosti morskih ekosustava i protoku ugljika između trofičkih razina što je od iznimne važnosti za održavanje ribljih stokova;
  2. Sudbini biogenog ugljika i njegovoj sekvestraciji u morskom okolišu što presudno ovisi o veličinskoj strukturi mikrobnih zajednica i dominantnom tipu hranidbenih mreža,
  3. Prepoznavanju odgovora mikrobne zajednice na različite uvjete u okolišu kao važnog deskriptora (indikatora) prirodnih i antropogenih promjena u morskom okolišu.

U okviru problematike alohtonih mikroorganizama provode se znanstvena istraživanja vezana za prisutnost i preživljavanje pokazatelja fekalnog onečišćenja u morskoj vodi te njihovog koncentriranja u školjkašima. Ova istraživanja neophodna su za procjenu kakvoće mora i morskih organizama te potencijalnih rizika za ljudsko zdravlje. Jednako tako rezultati ovih istraživanja imaju direktnu primjenu u procjeni utjecaja podmorskih ispusta na okoliš, te u boljem planiranju tehnologije uzgoja školjkaša.

U Laboratoriju se trenutno provode istraživanja novih specifičnih skupina bakterija, raznolikosti bakterijskih zajednica primjenom molekularnih metoda, te odgovora mikrobne hranidbene mreže na globalno zatopljenje.

Skip to content