Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša: O Laboratoriju

U Laboratoriju provodimo interdisciplinarna istraživanja strukture i dinamike populacija fito- i zoo-planktonskih zajednica te njihove uloge u funkcioniranju morskog ekosustava. U ovim su istraživanjima od velike pomoći i dugogodišnji nizovi podataka koji obuhvaćaju sastav i gustoću fito- i zooplanktona, primarnu proizvodnju te koncentraciju klorofila a, a predstavljaju posebnu vrijednost ovog Laboratorija i Instituta.

Naša istraživanja uključuju:

 • određivanje prostorne i vremenske dinamike fito- i zoo-planktona u prijelaznim, obalnim i otvorenim vodama Jadranskog mora
 • istraživanje promjena u planktonskim zajednicama nastalih pod utjecajem antropogenog djelovanja i klimatskih promjena
 • važnost i ulogu fito- i zoo-planktonskih zajednica u hranidbenim mrežama morskih ekosustava.
 • taksonomiju fito- i zoo-planktona, s naglaskom na pojavu nezavičajnih vrsta u planktonu
 • ekologiju fitoplanktona u trofički opterećenim sustavima (uzgajališta riba)
 • pojavu toksičnih vrsta fitoplanktona na uzgajalištima školjkaša

U laboratoriju obavljamo i analize primjenom masene spektrometrije (LC-MS/MS) i tekućinske kromatografije (HPLC) u svrhu:

 • istraživanja morskih prirodnih biotoksina, ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), LT (Lipophilic Toxins), PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) i njihovih sekundarnih metabolita.
 • definiranja profila biotoksina u školjkašima i drugim vektorima prijenosa biotoksina u hranidbenom lancu te procijena toksičnosti školjkaša
 • praćenja dinamike pojavljivanja cikličkih imina (gimnodimini i spirolidi)
 • određivanja tetrodotoksina u tkivima riba i školjkaša
 • razvijanja dostatno osjetljivih kemijskih instrumentalnih metoda: dizajn i primjena HPLC-DAD-UV, HPLC-FLD i LC-MS/MS
 • istraživanja mehanizama cirkulacije bisfenola A (BPA) u sedimentima i školjkašima Jadrana
 • određivanja pigmenta luteina u tkivu riba

Temeljem primjerenih, validiranih i standardiziranih metoda i međunarodnih testova osposobljenosti na području toksičnog fitoplanktona i morskih biotoksina, od 2008. godine akreditirani smo prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025/2007. Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša također je nacionalni referentni laboratorij za morske biotoksine (NRL).

Skip to content